When did I devolve love for poetry?

When did I devolve  love for poetry? I don’t think I loved poetry much as a student. Even in the college while  reading Kalidas, Bhavbhoti etc,I could  not develop the passion. Now I feel that was due to bad teaching of the poetry. Our poetry teachers explained the poetry, in place of let us getting in to the layers of

Read more

जिथे संकट, तिथे कविता जिवंत आहे

http://divyamarathi.bhaskar.com/news/MAG-column-by-dr-5346804-NOR.html   जिथे संकट, तिथे कविता जिवंत आहे रती सक्सेना या हिंदीतील जेष्ठ कवयित्री म्हणून सुपरिचित आहेत. मूळच्या राजस्थानच्या असलेल्या रतीजी मागील तीन दशकांपेक्षा अधिक काळ केरळमध्ये वास्तव्यास आहेत. संस्कृत, राजस्थानी, हिंदी, मल्याळी, इंग्रजी आदी भाषांच्या त्या जाणकार आहेत. ‘अथर्ववेद’ हा त्यांच्या विशेष आस्थेचा विषय आहे. अयप्पा पणीक्कर यांच्या कवितांचे रतीजींनी हिंदीमध्ये भाषांतर केले आहे. या भाषांतरासाठी त्यांना साहित्य अकादमीच्या

Read more
1 2